FB

DARMOWA WYSYŁKA W 24H!

Szukaj

CBD, receptory kanabinoidowe i odporność. Działanie na układ odpornościowy.

, 24 maj 2021
CBD, receptory kanabinoidowe i odporność. Działanie na układ odpornościowy.

Wpływ CBD na układ odpornościowy

Wykazano, że wpływ kanabinoidów na układ odpornościowy (immunologiczny) jest złożony, różnorodny i wielokierunkowy. Wyniki aktualnych badań wskazują przede wszystkim na ich właściwości immunosupresyjne; hamowanie proliferacji leukocytów, indukcję apoptozy limfocytów T i makrofagów oraz redukcję wydzielania cytokin prozapalnych. Przypomnijmy, że immunosupresja znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny – w transplantologii, onkologii czy leczeniu chorób autoimmunizacyjnych (autoimmunologicznych), w których (nieprawidłowo działający) układ immunologiczny atakuje własne komórki i tkanki. Wyniki badań przedklinicznych są obiecujące: wykazują, że kanabinoidy mogą redukować stan zapalny w reumatoidalnym zapaleniu stawów i stwardnieniu rozsianym; ich właściwości przeciwzapalne mogą działać korzystnie w cukrzycy typu 1, bólu neuropatycznym i fibromialgii.

CBD, receptory kanabinoidowe i odporność

CB1 i CB2 to główne receptory endogennego (wewnątrzustrojowego) układu kanabinoidowego; kanabinoidy są ich ligandami. Receptory CB1 znajdują się praktycznie w całym ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, receptory CB2 natomiast rozmieszczone są na powierzchni komórek układu odpornościowego, przede wszystkim na limfocytach typu B, makrofagach, monocytach i komórkach NK (Natural Killer cells). Obecność receptorów CB2 wykazano ponadto w śledzionie i migdałkach, które są integralną częścią układu immunologicznego.

CBD może oddziaływać na receptory kanabinoidowe nie tylko bezpośrednio, ale także pośrednio – np. przez wpływ na podwyższenie stężenia anandamidu – endogennego kanabinoidu, który wykazuje powinowactwo do receptorów CB1 i CB2.

Przypuszcza się, że immunosupresyjne działanie kannabidiolu związane jest głównie z modulacją receptorów i szlaków sygnałowych zaangażowanych w odpowiedź odpornościową.

Jak kanabinoidy wpływają na układ immunologiczny?

Oddziaływanie kanabinoidów nie ogranicza się tylko do receptorów CB1 i CB2. Kanabinoidy mogą wchodzić w skomplikowane interakcje z różnymi układami i wpływać na różne receptory, np. na receptor GPR18 (G protein-coupled receptor 18), który odpowiada za indukcję apoptozy (śmierci komórkowej) makrofagów prozapalnych czy receptor NF-κB. NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B-cells) ma zasadnicze znaczenie w kontrolowaniu odpowiedzi immunologicznej na infekcje; zaburzenia jego regulacji wiążą się ze stanami zapalnymi, schorzeniami o podłożu autoimmunologicznym i nowotworami.

We wpływie CBD na funkcje odpornościowe może pośredniczyć też receptor waniloidowy, TRPV1 (transient receptor potential vanilloid type 1), który jest aktywowany przez CBD. Podejrzewa się, że TRPV1 może regulować funkcjonowanie komórek odpornościowych, ponieważ bierze udział w sygnalizacji wapniowej – niezwykle istotnej dla różnych procesów komórkowych, np. dla aktywacji limfocytów T, proliferacji, wydzielania cytokin, apoptozy i in. Ponadto TRPV1 uczestniczy w percepcji wielu bodźców, takich jak temperatura, pH czy mediatory stanu zapalnego, od których zależy odpowiedź immunologiczna.

Wykazano także, że we wpływie CBD na układ odpornościowy pośredniczy receptor adenozynowy, A2A. Dowiedziono, że CBD hamuje proliferację komórek mikrogleju, co wiąże się z hamowaniem wychwytu adenozyny i – w konsekwencji – prowadzi do zainicjowania procesów hamujących zapalenie. CBD oddziałuje ponadto na receptory PPARγ – wpływ tego rodzaju pozwala kontrolować różne procesy odpowiedzi immunologicznej.

Modulacja czynności układu odpornościowego


Dowody wskazują, że kanabinoidy mogą działać jak środki immunomodulujące (regulujące odpowiedź odpornościową organizmu na zakażenie) – przez swój wpływ na limfocyty T i B, monocyty i komórki mikrogleju oraz na redukcję ekspresji cytokin prozapalnych i wzrost cytokin przeciwzapalnych.

Istotny jest także niereceptorowy wpływ kanabinoidów w mechanizmie hamowania cyklooksygenazy (głównie COX-2), od czego w dużym stopniu zależy ich działanie przeciwzapalne. Reakcja zapalna jest, oczywiście, ściśle związana z odpowiedzią immunologiczną. Zapalenie należy do mechanizmów odporności wrodzonej – to pierwotna, nieswoista reakcja organizmu na zakażenie lub uszkodzenie.

Wiele danych potwierdza działanie immunosupresyjne i przeciwzapalne CBD; pojawiają się też doniesienia nt. wpływu kanabidiolu na wzmacnianie odporności, np. przez zwiększanie lub hamowanie produkcji cytokin (IL-2 i IFN-γ) w reakcji na odpowiednio niski lub wysoki stopień stymulacji immunologicznej.

W związkach aktywnych zawartych w konopiach może drzemać duży potencjał terapeutyczny, jednak badań na modelach ludzkich jest niedużo – potrzebne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania, zwłaszcza duże badania kliniczne. Warto je podjąć, bo kanabinoidy mogą być obiecującymi środkami immunosupresyjnymi, które otworzą nowy rozdział w leczeniu chorób autoimmunologicznych.
Źródła:

Almogi-Hazan O, Or R. Cannabis, the Endocannabinoid System and Immunity—the Journey from the Bedside to the Bench and Back. Int J Mol Sci. 2020;21(12):4448.

Eisenstein TK. Effects of Cannabinoids on T-cell Function and Resistance to Infection. J Neuroimmune Pharmacol. 2015;10(2):204–216.

Katz D, Katz I, Porat-Katz BS et al. Medical cannabis: Another piece in the mosaic of autoimmunity? Review Clin Pharmacol Ther. 2017;101(2):230-238.

Nichols JM, Kaplan BLF. Immune Responses Regulated by Cannabidiol. Cannabis Cannabinoid Res. 2020;5(1):12–31.

Katchan V, David P, Shoenfeld Y. Cannabinoids and autoimmune diseases: A systematic review. Review Autoimmun Rev;15(6):513-28.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów