DARMOWA DOSTAWA OD 150 ZŁ! WYSYŁKA W 24H!

Szukaj

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez www.habu.com.pl

W trosce o Twoje bezpieczeństwo przedstawiamy Politykę Prywatności firmy HB Poland Sp. z o.o. Zależy nam na tym byś miał pełną wiedzę dotyczącą obiegu podawanych przez Ciebie danych osobowych oraz o tym jak dbamy o ich ochronę i gdzie są one udostępniane.

I. Podstawowe założenia

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony danych osobowych przez Użytkowników sklepu internetowego habu.com.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest firma HB Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą pod adresem Katowice (40-486), ul. Górniczego Stanu 130, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000833638, numer REGON 385803367, numer NIP 9542813520, o kapitale zakładowym wynoszącym 10 000 PLN wpłacone w całości, adres e-mail: info@habu.com.pl, numer telefonu: 538 400 445, będący Właścicielem Sklepu habu.com.pl.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury, które zapobiegają udostępnieniu danych osobowych osobom nieupoważnionym. Zalecenia te są zgodne z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

II. Jak pozyskujemy Twoje dane?

Zbieramy dane poprzez rejestrację Konta Klienta bądź w przypadku jednorazowego zakupu bez konieczności jego zakładania.

Rodzaj danych osobowych podlegających przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, historia zamówień, informacje o płatności i historia płatności, historia klikania i przeglądania (w związku z plikami cookie)

W wypełnionym przez Ciebie formularzu zbieramy informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub będącymi Przedsiębiorcami.

W związku z korzystaniem ze sklepu habu.com.pl automatycznie pobierane są informacje związane z danymi przeglądarki Klienta.

Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w następujących celach:

a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

III. Komu przekazujemy Twoje dane?

Wypełnione dane przez Klienta to podstawowe informacje umożliwiające płatność oraz dostawę. W ten sposób oprócz habu.com.pl dostępne są one dla podwykonawców i platform połączonych z naszym sklepem. Dane do płatności przekazywane są firmie  , natomiast adres dostawy firmie kurierskiej DHL oraz operatorowi InPost. Ponadto gdy dzielisz się z nami adresem email w newsletterze, udostępniany jest on platformie e-mail marketingowej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

IV. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez określony czas (tak długo jak obowiązuje umowa kupna sprzedaży oraz po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń oraz do wyplenienia wszelkich obowiązków prawnych) i w zakresie, w jakim jest to konieczne do spełnienia celów, dla których zostały dostarczone. 

V. Czy coś możemy zmienić?

Tak, Polityka Prywatności może zostać zaktualizowana. Jeśli to nastąpi wprowadzone zmiany zostaną przypisane do odpowiedniej daty ich dodania i zostaniesz o tym poinformowany wcześniej. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie jesteśmy dla Ciebie zawsze, wystarczy, że napiszesz na info@habu.com.pl

VI. Przysługujące Państwu prawa 

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych

- prawo do sprostowania Państwa danych osobowych

- prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

- prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

- prawo do złożenia skargi (W Polsce właściwym organem jest Przed Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

O co chodzi w ciasteczkach “Cookies”?

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj