DARMOWA DOSTAWA OD 150 ZŁ! WYSYŁKA W 24H!

Szukaj

Regulamin sklepu habu.com.pl

Niniejszy regulamin dotyczy umów zawartych na odległość tj. zakupu internetowego pomiędzy HB Poland Sp. z o.o. a Użytkownikiem Sklepu. Umowa zawarta jest w języku polskim.

Regulamin dotyczy każdego Użytkownika Sklepu, przedstawia warunki dokonywania zakupu, płatności, dostawy oraz zwrotów.

WSTĘP

1. Właścicielem Sklepu internetowego jest HB Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą pod adresem Katowice (40-486), ul. Górniczego Stanu 130, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000833638, numer REGON 385803367, numer NIP 9542813520, o kapitale zakładowym wynoszącym 10 000 PLN wpłacone w całości, adres e-mail: info@habu.com.pl, numer telefonu: 538 400 445 określany jako “Sprzedający” umożliwia kupowanie Towarów pod adresem internetowym habu.com.pl (“Sklep”).

   2. Dostęp do Regulaminu ma każdy Klient poprzez kliknięcie w link “Regulamin”, który jest          zamieszczony na stronie Sklepu.

  3. Każdy Towar Sklepu ma indywidualne oznaczenie, opis oraz cenę. Podane ceny są cenami brutto oraz nie zawierają ceny dostawy. Cena wysyłki dobrana jest według cennika dostaw.

   I. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

   1. Warunkiem korzystania ze Sklepu habu.com.pl jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

   2. Podane przez Klienta informacje powinny być zgodne z prawdą i umożliwiające prawidłową realizację zamówienia. Habu.com.pl zastrzega sobie odmowę realizacji zakupu w przypadku podania danych niekompletnych bądź uniemożliwiających zweryfikowanie ich oraz kontakt z Klientem.

   3. Habu.com.pl przestrzega wszystkich określonych prawnie środków technicznych i organizacyjnych pozwalających na bezpieczne zakupy elektroniczne oraz chroniących danych osobowych.

   4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu habu.com.pl nie zakłócając jego prawidłowego działania oraz do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.

   5. Zdjęcia oraz opisy i materiały reklamowe wykorzystywane przez habu.com.pl są własnością intelektualną oraz materialną HB Poland Sp. z o.o., co uniemożliwia ich rozprzestrzenianie oraz wykorzystywanie do użytku własnego.

   II. UMOWA SPRZEDAŻY

   1. Użytkownik Sklepu może dokonać zakupu on-line korzystając z procedury zamówienia lub skierować indywidualne zapytanie pocztą elektroniczną przesyłając wszystkie potrzebne informacje do zamówienia na adres e-mail: info@habu.com.pl

   2. Sklep przyjmuje zamówienia elektroniczne przez całą dobę w ciągu pełnego tygodnia. Zamówienie e-mailowe obsługiwane są w godzinach 9:00-17:00 w dniach poniedziałek – piątek. Wszystkie zamówienia realizowane są zgodnie z pracą Biura Obsługi Klienta tj. poniedziałek – piątek w godzinach 9:00-17:00. Zamówienia poza tymi godzinami tj. soboty, święta, dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w pierwszym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia. Określony czas realizacji zamówienia oraz termin dostaw obejmuje dni robocze.

   3. Sklep umożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem rejestracji konta bądź bez jej konieczności.

   4. Podstawą do złożenia zamówienia jest wybór produktu i ilości oraz zapoznanie się z pełną specyfikacją produktu oraz jego opisem i składem.

   5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich niezbędnych informacji. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT konieczne jest podanie NIP.

   6. Do realizacji zamówienia konieczny jest wybór przez Klienta sposobu dostawy oraz wypełnienie prawidłowego adresu.

   7. „Komentarz do zamówienia” obejmuje dodatkowe treści, które nie ingerują w wypełnione w formularzu dane do dokumentu sprzedaży bądź adresu dostawy.

   8. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości wypełnionych danych w formularzu zakupowym. Po zatwierdzeniu zamówienia Klient nie ma możliwości zmiany wypełnionych danych.

   9. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną HB Poland Sp. z o.o. a co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

   10. Po zatwierdzeniu zamówienia Użytkownik Sklepu na podany w formularzu adres e-mail otrzyma podsumowanie zamówienia zawierające: wybrany produkt, ilości Towarów, pełną wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności, podane dane Klienta oraz Sklepu. Powyższa wiadomość jest potwierdzeniem realizacji oferty zakupu Klienta.

   III. PŁATNOŚĆ

   1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online - bramkę imoje (metody płatności BLIK/karty/szybkie przelewy online) obsługuje ING Bank S.A.

    2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

   III. WYSYŁKA

   1. Towary dostarczane są na adres Klienta, który został podany w zamówieniu. Szacowany czas dostawy jest podany na Sklepie.
   2. Całkowity termin realizacji zamówienia to 7 dni roboczych od jego złożenia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia zależne jest od wybranego sposobu płatności. Realizacja zamówienia oczekującego na przelew zostaje wykonana po zaksięgowaniu wpłaty.
   3. Produkty dostarcza, w zależności od wyboru Klienta: firma kurierska DHL oraz firma kurierska InPost, gdzie towary dostarczane są do wybranego przez Klienta punktu odbioru.
   4. Cennik dostawy dla zamówienia o wartości poniżej 200 zł: 
    - kurier DHL (płatność elektroniczna lub płatność przelewem) 14 zł 
    - kurier DHL (płatność za pobraniem) 19 zł 
    - DHL Service Point 12 zł 
    - Paczkomat InPost 13 zł 
   5. Zamówienia o wartości powyżej 200,00 zł obejmuje darmowa wysyłka.
   6. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura w wersji elektronicznej.

   IV. ZWROT

   1. Użytkownik będący Klientem sklepu habu.com.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo do odstąpienia od umowy w okresie do 14 dni roboczych bez podawania przyczyny.
   2. Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach roboczych po terminie odbioru produktów.
   3. Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy należy:
   • Poinformować Sklep o odstąpieniu od umowy drogą pisemną wysyłając pisemne oświadczenie na adres siedziby firmy (HB Poland Sp. z o.o. Ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice) bądź przesyłając oświadczenie drogą elektroniczną na adres email: info@habu.com.pl
   • Klient zobowiązany jest odesłać produkty na adres: HB Poland Sp. z o.o. Ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice.
   • Klient ma obowiązek przesłać towary do 14 dni roboczych od poinformowania sklepu o odstąpieniu od umowy.

     4. Klient ponosi koszt odesłania produktów. 

      5.Warunkiem do zaakceptowania zwrotu jest odesłanie produktu w stanie nienaruszonym tj.            bez oderwania wieczka opakowania świadczącego o otwarciu opakowania. 

       6. Sklep dokonuje zwrotu płatności zgodnie z formą jej otrzymania. Jeśli Klient wyrazi prośbę         o zwrot w sposób inny niż otrzymanej płatności pierwotnej powinien poinformować o tym            sklep w oświadczeniu. Sklep zwraca płatność po otrzymaniu towarów oraz ich weryfikacji.

    V. RĘKOJMIA

    1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli otrzymany towar jest wadliwy.

    2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta wg zasad określonych w artykule 556 i kolejnych za wady jako rękojmia.

    3. Wady, które obejmuje rękojmia określone są w artykule 556 Kodeksu Cywilnego.

    4. Konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednej z możliwości: wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy.

    5. Konsument nie może odstąpić od umowy jest wada nie jest istotna.

    6. Sprzedający może odmówić spełnienia wymiany jeśli żądanie to nie jest możliwe przez niego do zrealizowania lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Odmawiając, Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie.

    7. Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany towaru w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeśli tego nie uczyni, konsument może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności przedsiębiorcy i upływu wyznaczonego terminu Klientowi wolno odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.

    8. Żądaniu obniżenia ceny przez Konsumenta powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona.

    9. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę. Nie może jednak tego zrobić bez powiadomienia Klienta, ma on prawo do zmiany propozycji Sprzedającego.

    10. Zmiana propozycji Sprzedającego nie będzie możliwa, jeśli to co chce Konsument jest niemożliwe do spełnienia dla Sprzedającego lub w porównaniu z innym z możliwych rozwiązań wymaga nadmiernych kosztów dla Sprzedającego.

    11. Sprzedawca nie ma prawa odmówić Konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez Konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź innego zgłoszenia reklamacyjnego.

    12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie do sprzedawcy będzie nadmiernie utrudnione, Konsument musi udostępnić mu towar, w którym się znajduje.

    13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

    14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych na artykule 561 Kodeksu Cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania odstąpienia od umowy. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (artykuł 7a Prawa Konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w Kodeksie Cywilnym termin czternastu dni. 

    15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

    16. W przypadku kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

    17. W terminach określonych w punktach 14-16 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany na rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

    18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

    19. Do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się wg punktów 14-16, z tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

    20. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowywania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

    21. Upływ żądanego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

    22. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub  świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie przewidzianym w prawie.

    Koszyk

    Twój koszyk jest pusty.

    Dokonaj swoich pierwszych zakupów

    Cena zestawu: %bundleSum%
    Anuluj